Carsten Rasmussen

Jeg er pensioneret brigadegeneral fra Hæren med mange interesser: forfatter, foredragsholder, forsvarsanalytiker og næstformand i landsforeningen Danmarks Veteraner.

Mit virke som foredragsholder, debattør og forelæser tager udgangspunkt i min lange karriere i hæren og diplomatiet, samt min interesse for historie, sikkerhedspolitik og militære forhold.

Jeg tilbyder foredrag som tilpasses kundens ønsker og den aktuelle situation. Se eksempler på temaer til foredrag her, hvis du er interesseret er du meget velkommen til at skrive eller ringe.

Jeg er tilknyttet Institut for Militær Analyse som senior analytiker. Institutet er politisk uafhængigt, dets mål er at kvalificere den offentlige debat og de politiske beslutninger, om de nordeuropæiske landes militære organisation, doktrin og materiel.

Hjemmeside: https://i4ma.dk/

Mit engagement i veteranarbejdet tager udgangspunkt i mine egne udsendelser til henholdsvis Bosnien-Herzegovina og Afghanistan. Som næstformand Danmarks Veteraner og Veteranstøtten arbejder jeg for at alle veteraner i Rigsfællesskabet får den anerkendelse de fortjener og den støtte de har behov for.

Hjemmeside: https://danmarksveteraner.dk/