Operation Bøllebank

Som 33-årig blev jeg i 1994 udsendt i min første internationale operation til det borgerkrigshærgede Bosnien-Hercegovina. Jeg var chef for 1. Kampvognseskadron/ I Panserbataljon ved Jydske Dragonregiment. Eskadronen, som jeg havde været chef for siden begyndelsen af 1992 var en meget professionel kampenhed med dedikerede konstabler, befalingsmænd og officerer. Vi var udrustet med kampvogne af typen Leopard 1A5. Eskadronen, som jeg var stolt over at have været med til at uddanne, skulle udsendes til Tuzla i den nordøstlige del af landet, hvor den skulle være en del af en fællesnordisk FN-bataljon.

Missionen gik grundlæggende ud på at holde forsyningsruterne åbne, så der kunne komme nødhjælp indtil civilbefolkningen i Tuzla Safe Area. Vi skulle bevare en fred som ikke eksisterede, i et sikkert område som ikke var sikkert. Vi havde heldigvis forberedt os på at kæmpe, hvilket viste sig at være rettidig omhu. Mine enheder var meget hyppig under beskydning og ved nogle få lejligheder var vi i direkte kamp. Første gang den 4. april 1994 ved byen Gradacac nord for Tuzla. Det var første gang i krigshistorien at Leopard 1 kampvognen var indsat i kamp.

Se den særlige rapport om Gradacac hændelsen her

Den 29. april 1994 blev eskadronen indsat i en udsættelsesoperation fordi den svenske observationspost T2, som lå øst for Tuzla var under beskydning af bosnisk-serbiske styrker. Operationen som jeg havde navngivet ”Operation Bøllebank” var designet til netop dette formål og en sådan situation. Eskadronen kom under beskydning af de bosnisk-serbiske styrker og besvarede ilden i selvforsvar. Der blev under træfningen affyret 72 kampvognsgranater og et ukendt antal fjendtlige soldater blev dræbt eller såret. Vi havde ingen tab.

Se den særlige rapport om Operation Bøllebank her

Min personlige erindring om operation, som blev nedskrevet umiddelbart efter operationen og renskrevet efter hjemkomsten til Danmark i efteråret 1994 kan læses her

Jeg var og er stolt af den måde jeg og min eskadron håndterede opgaven på, men Operation Bøllebank har altid været omdiskuteret. Handlede vi inden for mandatet? Var det nødvendigt at handle så håndfast? Handlede chefen (jeg) korrekt? Meget blev sagt gennem årene, men jeg fandt min gamle chef og gode ven Lars Møllers fremstilling af operationen i bogen: Operation Bøllebank, Soldater i Kamp fra 2000 var den bedste og mest præcise beretning om træfningen. I 2016 lavede en journalist støttet af nogle af mine tidligere befalingsmænd, som af for mig uransagelige årsager, var besat af en alternativ fortælling om operationen en radiodokumentar ved navn: Løgnen om Operation Bøllebank. Dokumentarens titel var ganske velvalgt, dokumentaren fortalte netop en løgn om operationen – eller som det nok hedder på nudansk, en alternativ sandhed. Danmarks Radio blev efterfølgende på foranledning af en klage fra Lars Møller til Lytternes og Seernes Ombudsmand tvunget til at trække udsendelsen tilbage og efter min klage til Pressenævnet måtte Danmarks Radio beklage, at de havde bragt urigtige påstande med mere.

Stormen om Operation Bøllebank blev fulgt tæt af netmediet OLFI:

https://olfi.dk/tema/boellebank/

Jeg reflekterede efterfølgende over min oplevelse af stormen om operation Bøllebank i en kronik i Kristeligt Dagblad den 10. januar 2017:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/boellebank-paa-vrangen-en-anderledes-juleferie

Da stormen havde lagt sig i løbet af 2017, ebbede debatten om Operation Bøllebank ud indtil sommeren 2020, hvor samme journalist, Kasper Søgaard og én af de befalingsmænd, som stod bag Løgnen om Operation Bøllebank, Johnny Jensen fik udgivet en bog ved navn ”Myten om Operation Bøllebank”. En bog jeg ikke finder læseværdig, og som jeg kun kan opfatte som et forsøg på karaktermord på Lars Møller og jeg selv.

Udgivelsen af bogen fik den anerkendte militærhistoriker, pensioneret brigadegeneral Michael H. Clemmesen, til at kaste sig over en historisk udredning om Operation Bøllebank. Udredningen blev udgivet som et særnummer af Krigshistorisk Tidsskrift i marts 2021, er efter min vurdering det grundigst gennemarbejdede og historisk mest veldokumenterede værk om operationen. Clemmesens udredning med titlen Bøllebank genbesøgt – FN-Kampvognseskadronerne i Bosnien i 1994 kan læses her