Copyright © in Footer

Dette skal ændres i koden til template.

Apperence -> Theme File Editor

edit filen footer.php

linie 46 til 51 slettes:

       <a href="<?php echo esc_url( __( 'https://wordpress.org/', 'twentyten' ) ); ?>" class="imprint" title="<?php esc_attr_e( 'Semantic Personal Publishing Platform', 'twentyten' ); ?>"> 
        <?php
        /* translators: %s: WordPress 
        printf( __( 'Proudly powered by %s.', 'twentyten' ), 'WordPress' ); */
        <?php auto_copyright("2021"); // 2010 - 2017 ?>
        ?>
      </a>

Linie 46 indsættes:

 Copyright © <?php auto_copyright("2022"); // 2010 - 2017 ?>oxenvadrasmussen.eu 

efter

wp_footer();
?>

indsæt

<?php function auto_copyright($year = 'auto'){ ?>
  <?php if(intval($year) == 'auto'){ $year = date('Y'); } ?>
  <?php if(intval($year) == date('Y')){ echo intval($year); } ?>
  <?php if(intval($year) < date('Y')){ echo intval($year) . ' - ' . date('Y'); } ?>
  <?php if(intval($year) > date('Y')){ echo date('Y'); } ?>
<?php } ?>

Husk at gemme siden

Er også lykkedes mig at fjerne ikke relevante menu punkter for alle andre end administratoren, herved kan vi bibeholde tekster som den der bliver læst lige nu. Dette gøres ved et plugin der hedder Nav Menu Roles og ændre funktionalitet i Appearance -> Menus

Husk efter update af template så skal footer.php rettes igen

Ændre font i footer:

First Footer Widget Area

Edit tekst i HTML mode og insæt <span….>Tekst…</span>

Second Footer Widget Area

Også her edit tekst i HTML mode og insæt <span….>Tekst…</span>
dette gøres i alle 3 linier. Fonten ændres for at tallene ikke står og hopper på linien.