Kommer russerne?

22. november 2023

I denne udgave af Konfliktzonen taler jeg om hvorfor en hurtig oprustning er nødvendig for at undgå en ny storkrig i Europa inden for det kommende årti. Den nuværende meget langsomme europæiske genoprustning er utilstrækkelig. Der er behov for hurtigt at styrke de europæiske samfunds resiliens, omstille industrien til hurtig oprustning og opbygge en stor militær kapacitet. Better safe than sorry!

https://24syv.dk/episode/kommer-russerne