Foredrag

Mine aktuelle foredrag tager udgangspunkt enten i mine år som forsvarsattaché i Polen, Kina, Sydkorea, Rusland og Centralasien eller i Ruslands invasion af Ukraine. Foredragene tilpasses kundens behov. Du kan således selv overveje om du ønsker et kort foredrag på ca. 60 minutter eller et længere indlæg på 90 minutter eller mere. Foredraget kan afsluttes med nogle få spørgsmål eller det kan være oplæg til en debat. Prisen taler vi om. Den afhænger både af emne, foredragets længde og kunden.

Kontakt mig og lad os tale om dine ønsker og behov.

Eksempler på emner:


Foredrag 1: Forsvarsattaché i en brydningstid – Ruslands krig mod Vesten.
I foredraget fortæller jeg om min tid som forsvarsattaché i Polen, Kina, Sydkorea og Rusland. Dagligdagen som forsvarsattaché og udsendt familie. Hvad laver en forsvarsattaché, hvilke relationer og interesser har Danmark i forhold til disse lande?
Hvordan ser Putin på historien og hvordan ser han på os? Hvad skete der under optakten til invasionen af Ukraine og konfrontationen med Vesten. Hvordan er krigen forløbet og hvad er perspektiverne for det videre forløb.

Foredraget varer 90 minutter.


Foredrag 2: Den nye verdensuorden.
I foredraget fortæller jeg om, hvordan jeg har oplevet skiftet fra en amerikansk domineret globaliseret liberal verden, til en verden opdelt i flere poler med USA og Kina som de to dominerende magtcentre. Man kan ikke drage direkte paralleller mellem denne nye verdensuorden og den kolde krig, da magtcentrene interagerer med hinanden på en mere dynamisk og farligere måde.

Foredraget varer 45 minutter.


Foredrag 3: Rusland – Putinisme og neoimperialisme.
I foredraget fortæller jeg om Rusland efter to årtier med den tidligere efterretningsofficer Putin ved roret i Kreml. Jeg fortæller om den nye russiske statsideologi ”putinismen”. En ideologi som ikke er baseret på en utopi om en bedre verden, men på en illusion om at genskabe et russisk imperium på bekostning af nabolandenes sikkerhed og territorium. Denne bagud skuende ideologi eksemplificeres med Putins syn på Ukraine.

Foredraget varer 45 minutter.


Foredrag 4: Ruslands invasion Ukraine.
I foredraget fortæller jeg om de russiske krigsforberedelser og Vestens reaktioner herpå. Hovedtrækkene af krigens forløb gennemgås og jeg giver mit bud på, hvorfor den mægtige russiske hær fejlede i krigens indledende fase. Endelig giver jeg mit perspektiv på den aktuelle situation på slagmarken og det videre forløb.

Foredraget varer 45 minutter.